عضو کمیسیون کشاورزی گفت:
ایجاد صندوق حمایت از دانه های روغنی در مجلس مطرح شد اما رای نیاورد.
هدایت‌الله میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن اعلام این خبر اظهار داشت:
مخالفین بر این اعتقاد بودند که نباید برای هر محصول صندوق جداگانه تشکیل شود و باید همه محصولات در یک صندوق بررسی شود.
لذا این طرح رای نیاورد.
میرمرادزهی افزود:
در مجلس بحث هایی در مورد وظایف ارگان های ذی ربط در خصوص هوای پاک که محیط زیست متولی آن است در کلان شهرها انجام شد.
وی ادامه داد:
وظایف سازمان های مربوطه تعریف شد و استانداردهای برای از میان برداشتن مشکلات این حوزه همچون ماشین های دودزا و آلاینده های شهری و… تبیین شد.
این عضو کمیسیون کشاورزی افزود:
ماده ۵ این طرح یکسری مشکلات برای محیط زیست بوجود می آورد، به همین دلیل دوباره به سازمان مربوطه ارجاع داده شد.

1393/02/07