واردات جهانی روغن پالم از ژانویه تا مارس ۲۰۱۴ به ۹/۶ میلیون تن رسیده است.
۱/۴ میلیون تن یا ۱۳ درصد کمتر از سال گذشته!!
حال آن که این میزان تنها ۰/۲ میلیون تن کمتر از اکتبر تا دسامبر سال گذشته است.
به دلیل کاهش منابع روغن پالم در کشورهای صادر کننده قیمت روغن پالم بیشتر از سال گذشته گردیده است.
به طوری که قیمت آن به نرخ روغن سویا و روغن آفتابگردان نزدیک شده است.
به دلیل ناکافی بودن این روغن مصرف کنندگان به سایر روغن ها گرایش پیدا کرده اند، اما همچنان روغن پالم جز روغن های مهم و اصلی این صنعت به شمار می رود.
به دلیل کاهش واردات ذخایر این روغن در کشور های هند، چین و پاکستان و سایر کشورها در حال زوال است.
تخمین زده می شود از ماه آوریل تا ژوئن میزان خرید روغن پالم بهبود داشته و به ۱۰/۵ میلیون تن برسد.
علاوه بر این نزدیکی ماه رمضان نیز به افزایش تقاضا دامن می زند.
این عوامل موجب افزایش تقاضا از مالزی و اندونزی خواهد شد.

1393/02/09