کنجاله پرک کلزا


کنجاله پرک کلزا دارای خصوصیات عملکردی قابل قبول برای مصرف در انواع فرمولاسیون مواد غذایی است. پروتئین کنجاله کلزا دارای ترکیب اسید آمینه بسیار مناسبی است و قابل مقایسه و رقابت با کنجاله سایر دانه های روغنی می باشد.

به جهت مقادیر بالای اسیدهای آمینه سیستئین و متیونین و ایجاد پروفایل نیتروژنی بسیار مطلوب برای میکروب های شکمبه گاوها و گوسفندان شیری، استفاده از کنجاله کانولا موجب افزایش قابل ملاحظه در شیردهی آن ها می گردد. امروزه در دنیا از کنجاله کلزا به عنوان مکمل پروتئینی در جیره غذایی مرغان تخمگذار استفاده می شود. کنجاله کلزا به دلیل بر خورداری از بهترین پروفایل اسید آمینه در میان پروتئین های گیاهی و نیز قیمت ارزان تر آن نسبت به پودر ماهی، می تواند در خوراک آبزیانی چون گربه ماهی، ماهی قزل آلا و میگو استفاده گردد. لذا کنجاله کانولا پتانسیل زیادی برای مصرف در شاخه های جدید خوراک دام، کشاورزی و صنعتی داراست.

ترکیب اسیدهای آمینه ضروری موجود در کنجاله کلزا
(گرم اسیدآمینه در هر 100 گرم پروتئین )
آمینواسید کنجاله کلزا با 36% پروتیین
آلانین 2.38
اسید آسپارتیک 2.61
سیستئین 3.19
اسید گلوتامیک 53.6
گلیسین 4.53
هستیدین 3.11
ایزولوسین 4.33
لوسین 1.22
لیزین 2.13
متیونین 0.7
فنیل آالنین 1.46
پرولین 2.15
سرین 1.44
ترئونین 3.75
تریپتوفان 1.33
تیروزین 0.9
والین 1.78

 

 

 

آنالیز کنجاله پرک کلزای شرکت روغن طالیی نیشابور
نوع آزمون میانگین نتایج(درصد)
درصد رطوبت 13 ~ 12
درصد پروتئین 34 ~ 38
درصد چربی Max 2.5
الیاف خام (فیبر) Max 14.0
خاکستر کل Max 7.0