روغن دانه گلرنگ


در پنجاه سال گذشته یا بیشتر، این گیاه عمدتا برای روغن گیاهی که از دانه های آن استخراج می شود، کشت می شده است. روغن دانه گلرنگ بی طعم و بی رنگ است و از نظر تغذیه ای شبیه به روغن آفتابگردان است. عمدتا در لوازم آرایشی و روغن پخت و پز، سس سالاد و تولید مارگارین استفاده می شود. نامگذاری INCI Carthamus tinctorius است.
دو نوع گلرنگ وجود دارد که انواع مختلفی از روغن را تولید می کنند: یکی دارای مقدار زیادی اسید چرب اشباع نشده (اسید اولئیک) و دیگری دارای اسید چرب چند غیر اشباع (لینولئیک اسید) است. در حال حاضر بازار غالب روغن خوراکی مربوط به روغن اول است که میزان چربی اشباع کمتر از روغن زیتون است. دومی در نقاشی در محل روغن بذر کتان بخصوص با رنگهای سفید استفاده می شود، زیرا رنگ زرد روغن کتان را ندارد.
در یک بررسی کارآزمایی های بالینی کوچک، مصرف روغن گلرنگ سطح لیپوپروتئین با چگالی پایین خون، یک عامل خطر برای بیماری های قلبی عروقی، را بیشتر از مواردی که از مصرف کره یا گوشت خوک مشاهده می شود، کاهش داد.

 

ارزش غذایی در هر 100 گرم روغن دانه گلرنگ
Min Max
اسید چرب اشباع شده Myristic C14:0 0 0.5
اسید چرب اشباع شده Palmitic C16:0 4 8.6
اسید چرب اشباع شده Stearic C18:0 1.7 2.6
اسید چرب چند اشباع نشده Linoleic C18:2 71.6 83.7
اسید چرب چند اشباع نشده Arachidonic C20:4 0 0.4
اسید چرب چند اشباع نشده Linolenic C18:3 0 0.1
اسید چرب تک اشباع نشده Oleic C18:1 8.1 18.4
اسید چرب تک اشباع نشده Eicosenoic C20:1 0 0.2