این آزمایشگاه از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیریت نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور به عنوان آزمایشگاه همکار تایید صلاحیت شده است.
آزمـایشگـاه امـور کنـترل کیفـیت شرکت توسـعه کـشت دانه های روغنـی به عـنوان یک مـرکز تحقیقاتی-آزمایشگاهی تخصصی در زمینه روغن های خوراکی، دانه های روغنی و فرآورده های آنها با بهره گیری از کادر متخصص و مجرب و با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی به واحدها و نمایندگی های مختلف شرکت، کارخانه های روغن کشی و روغن نباتی، سایر کارخانه ها و واحد های تولـیدی ( نظیر کارخانجات خوراک دام و طیور )، مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی و سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی تاسیس شده است.
اغلب آزمایش های مرتبط با دانـه های روغنی، روغن های خـوراکی ( نباتی، حیوانی و دریایی) اعم از خام و تصفیه شده، کنـجاله دانه های روغنی، مواد شیمیائی مورد استفاده در صنعت روغن مانند خاک رنگبر, آنتی اکسیدان ها, حالل و… , ضایعات و فرآورده های جانبی حاصل از فرآیند دانه یا روغن و آزمون های الزام بر روی چربی یا پروتئین سایر محصولات غذایی(نظیر فرآورده های لبنی و تخم مرغ) در این آزمایشگاه قابل اجرا می باشد.
این آزمایشگاه دارای مجموعه ای از مدرن ترین و پیشرفته ترین دستگاه ها برای انجام آزمون های ذکر شده می باشد.
برخی تجهیزات مربوط به فرآیند دانه و روغن های خوراکی در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت در این مرکز وجود دارد که در پروژه های تحقیقـاتی مختلـف از آن ها بهره گیـری می شود.
پروژه های تحقیقاتی متعددی تاکنون در زمینه های مرتبط با دانه، روغن و فرآورده های دیگر با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در این آزمایشگاه انجام شده است و در آینده نیز در راستای اهداف شرکت و مجموعه صنعت روغن نبــاتی کشور این پروژه هـا ادامه خواهد داشت.
برای تحقق برنامه های بلند مدت و اهداف بزرگ این مجموعه، روند توسعه امکانات و تجهیزات، همچنین استقرار سیستم تضمین کیفیت (17025 ISO) و بهره گیری از متـد های جدید آزمایـشگاهی به شکل مستـمر ادامـه دارد و در آینده ای نزدیک شاهد اضافه شدن موارد بیشتری به جداول مذکور خواهیم بود.