قیمت های کنجاله سویا در این هفته به اوج رسید.
کنجاله سویای با پروتئین بالای آرژانتین در روتردام به قیمت ۴۲۵ دلار معامله شد (در تاریخ ۱۱ می).
این ۱۰۰ دلار و یا به عبارت دیگر %۳۱ بالاتر از قیمت های ۵ هفته می باشد.
دلیل افزایش قیمت ها، خسارات شدید وارده به محصولات آمریکای جنوبی است.
بارش های شدید باران در حدود ۶ تا ۷ میلیون تن از محصولات را نابود کرده و به کیفیت محصولات باقیمانده نیز صدمات وارد نموده است.
بنابراین میزان روغن کشی و صادرات محصولات آمریکای جنوبی کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد.