به گزارش خبرگزاری فارس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی به همراه مدیران عامل صندوق بازنشستگی بانکها، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، شرکت توسعه صنایع بهشهر و مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک از بخشهای مختلف خط تولید این کارخانه در شهرستان بهشهر بازدید کرد و در نشست رفع موانع تولید این شرکت حضور یافت.

امیر حمزه توسلی مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک در نشست رفع موانع تولید این شرکت با اشاره به قدمت پنجاه و دوساله شرکت، مشکالت پیشرو و اهم اقدامات و برنامه های این شرکت در سال ۹۹ را تشریح کرد. مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک گفت: مصوبه ارزی به مبلغ 50 میلیون یورو از بانک خاورمیانه با قابلیت افزایش تا سقف 100 میلیون یورو ، جهت واردات دانه های روغنی به صورت اعتباری دریافت شده است. وی با تاکید بر افزایش ظرفیت روغنکشی تا 500 هزار تن و اخذ مجوز پروانه بهره برداری افزود: این شرکت یکی از بزرگترین ظرفیت های تولید کشور را با رقمی در حدود بالغ بر 500هزار تن ظرفیت ساالنه دارا است که بیش از 13 درصد ظرفیت روغنکشی کل کشور است، این در حالیست که فقط 29 هزارتن ارز ترجیحی برای واردات دانه سویا به این شرکت اختصاص یافته است که این رقم معادل تقریبی 6/1 %از کل واردات دانه های روغنی در سالجاری است.

مدیر عامل بهپاک افزود توزیع شفاف ارز ترجیحی در میان شرکت ها، مطالبه جدی ما است که نیازمند توجه مسئوالن است. توسلی ادامه داد: از سوی دیگر مشکالت و موانع عدم اقتصادی بودن خرید دانه های روغنی داخلی به عنوان جایگزین واردات با توجه به محدودیت های اعمالی از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در نرخ فروش استحصاالت است که در آینده ای نه چندان دور این شرکت را با چالش ها و مشکالت عدیده ای مواجه خواهد مرد که به چرخه تولید این کشور لطمه خواهد زد و موجب افزایش نرخ بیکاری نیز می گردد. مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک گفت: این شرکت تولیدی به عنوان نماد جامعه کارگری از آغاز حیات خود تا به امروز همواره درراستای تحقق اهداف اقتصادی کشور و آرمانهای انقالب ، در سنگر تولید، پیرو منویات حضرت امام راحل ) ره ( و مقام معظم رهبری گام بر می دارد و متعهد به حفظ و صیانت از ارزش ها ی انقالب است.

توسلی ادامه داد: امید است با عنایات بیش از پیش دولتمردان به حوزه تولید کشور ، شاهد رشد روز افزون صنایع تولیدی به ویژه صنعت روغنکشی و تصفیه روغن در راستای کاهش وابستگی کشور در این زمینه باشیم. وی همچنین با اشاره به نهایی کردن فاز مطالعاتی جهت ساخت کارخانه خوراک دام و طیور با ظرفیت روزانه 720 تن تصریح کرد: طرح مطالعاتی جهت ساخت کارخانه تصفیه روغن با ظرفیت روزانه 350 تن به جهت تکمیل زنجیره تامین آغاز شده که درمقایسه با سایر رقبا و به منظور ایجاد ارزش افزوده، سود آوری و اشتغال زایی پایدار برای 200 الی 250 نفر به صورت مستقیم را در پی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک، از ساخت انبار کنجاله با ظرفیت 4000 تن تا پایان سال 1399 در راستای ذخیره سازی مواد اولیه کارخانه خوراک دام و طیور خبر داد و گفت: 5 %سهم بازار پروتئین انسانی از 71 %به 76 %نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. وی به اجرای فاز دوم سالن مجهز ورزشی جهت افزایش سطح رفاه و سالمت پرسنل شرکت تا پایان سال 1400 اشاره کرد و افزود: طرح مطالعاتی جهت بررسی اقتصادی طرح کشت دانه های روغنی به جهت تامین مواد اولیه داخلی در راستای سیاست های حاکم بر کشور به منظور کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه در سال جاری از جمله اقدامات انجام شده بود.

وزیر اقتصاد: شرکت ۵۰ ساله بهپاک نباید مود بی توجهی قرار گیرد همچنین دژپسند وزیر اقتصاد نیز در نشست رفع موانع تولید شرکت صنعتی بهپاک که در محل این کارخانه در شهرستان بهشهر برگزار شد، با اشاره به قدمت چندساله شرکت صنعتی بهپاک و خوشنامی نام تجاری در بین صنایع مشابه گفت: شرکت صنعتی بهپاک بیش از 50 سال قدمت و سابقه فعالیت دارد بنابراین به هیچ وجه نباید نسبت به آن بی توجه باشیم.