اطلاعات تماس روغن طلایی نیشابور

دفتر مرکزی:
خراسان رضوی -مشهد – نبش آزادی 29- 37/1 طبقه دوم – شرکت روغن طلایی نیشابور

شناسه ملی:
10860009378

کد اقتصادی:
411193116378

شماره ثبت:
68304

تاریخ ثبت:
1382/06/16

تلفن:
05136025292

فکس:
05136025293

کدپستی:
9187983134

کارخانه:
خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – شهرک صنعتی خیام – نبش میدان صنعت – پلاک 4

تلفن:
05143268108
05143268109

کدپستی:
۹۳۴۴۱۶۴۴۱۶

ثبت درخواست