کنجاله پلت کلزا


در تولید کنجاله پلت کلزا، کنجاله پرک کلزا تحت تاثیر رطوبت و حرارت در دستگاه پلتایزر با عبور از سوراخ هایی که به آن اصطلاحا “دای” نامیده می شود، بر اساس فشار مکانیکی در دستگاه های مجهز و مخصوص، تبدیل به دانه های پلت می شوند. با توجه به اینکه کنجاله های پلت کلزا، تحت حرارت و فشار بخار آماده می شوند و به همین دلیل بسیاری از باکتری ها (سالمونلا و ایکولای) را از بین می برد و مانع از رشد و فعالیت آن ها می گردند. پلت های تولیدی که در قطر های مشخص و طول های منظم ساخته می شوند در مقایسه با خوراک های آردی خوش خوراک تر بوده و درصد بالائی از جیره غذایی گاو شیری، پرواری و طیور را به خود اختصاص می دهند.

فرآیند تولید کنجاله کلزا

فرآیند روغن گیری از دانه های کلزا بعد از تمیزکردن دانه ها بوسیله بوجاری و سنگ گیر ، شامل دو مرحله پرس ( Prees ) و استخراج ( Extraction ) می باشد.
درمرحله پرس، دانه های تمیزشده کلزا پس از خرد شدن در دستگاه فلیکر، برای پخت وارد دستگاه کوکر می شوند و بعداز پخت با دما و رطوبت مشخص جهت فرآیند روغن گیری وارد دستگاه پرس می شوند. در این مرحله تقریبا 35 درصد از روغن موجود در دانه کلزا گرفته می شود و تفاله خروجی دستگاه پرس که اصطلاحا کیک پرس نامیده می شود جهت ادامه فرآیند روغن گیری به واحد اکستراکشن منتقل می گردد.
روغن خروجی از پرس نیز بعد از عبور از دستگاه دکانتور و حذف ناخالصی های آن وارد مخازن ذخیره می شود.
در مرحله استخراج، کیک پرس خروجی از دستگاه پرس که تقریبا دارای 13 تا 53 درصد روغن می باشد، وارد دستگاه اکستراکتور می شود و در اثر تماس با حلال هگزان ، روغن موجود در کیک پرس جدا شده و بصورت محلولی از روغن و هگزان که در اصطلاح ( میسلا ) نامیده می شود از اکستراکتور خارج می گردد.
میسلا خروجی از اکستراکتور وارد واحد تبخیر ( Evaporation ) شده و با توجه به دمای تبخیر هگزان که حدودا 66 درجه سانتیگراد می باشد، در چند مرحله با بخار غیر مستقیم حرارت می بیند تا هگزان آن کاملا جدا شده و روغن باقیمانده به مخازن ذخیره منتقل می گردد.
بخارات هگزان نیز پس از عبور از کندانسورها و تبدیل به حالت مایع، دوباره وارد چرخه روغن گیری می گردند.
تفاله باقیمانده در اکستراکتور که تقریبا حاوی 5% چربی و بیش از 55 % پروتئین می باشد، وارد دستگاه DTDC می گردد که چهار مرحله حلال زدایی، پخت، خشک کردن و سرد کردن روی آن صورت می پذیرد و سپس کنجاله کلزا خروجی از دستگاه پس از تنظیم رطوبت وارد انبار ذخیره کنجاله می گردد.

آنالیز کنجاله پرک سویای شرکت روغن طلایی نیشابور
نوع آزمون میانگین نتایج (درصد)
درصد رطوبت 12~13
درصد پروتئین 34~38
درصد چربی 2.5   Max
الیاف خام  (فیبر ) 14.0  Max
خاکستر کل 7.0  Max

 

برای مشاهده بقیه محصولات ما کلیک نمایید.