علی اصغر فخرائی

رئیس هیئت مدیره شرکت روغن طلایی نیشابور

تلفن

۰۲۱۴۵۲۸۳۲۱۲

شماره همراه

۰۹۱۵۵۲۲۰۰۴۸

واتساپ

۰۹۱۵۵۲۲۰۰۴۸

ایمیل

fakhraei@rtn.co.ir

نشانی

تهران، والفجر، خیابان شیرازی جنوبی، پلاک ۸، طبقه دوم

اسکن کنید